Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Sazebník úhrad za poskytování informací

Zveřejňování informací provádí obec na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní nebo písemné) je prováděno za cenu nákladů spojených s pořízení kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informací žadateli. Za úhradu se provádí rozsáhlé vyhledávání informací.

V případě, že bude za poskytnutí informace požadována úhrada, obec písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace, tj. nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení požadovanou úhradu nezaplatí, žádost se odloží. Výše cen je stanovena takto:

  • MATERIÁLOVÉ NÁKLADY

1 kopie formátu A4 jednostranná: 2,– Kč

1 kopie formátu A4 oboustranná: 4,– Kč

Kopírování A3 obec neposkytuje

Tisk na tiskárně:

1 kopie formátu A4 jednostranná: 2,– Kč

  • NÁKLADY NA OPATŘENÍ TECHNICKÝCH NOSIČŮ DAT

CD-ROM: 30,– Kč/ks

  • NÁKLADY NA ODESÍLÁNÍ INFORMACÍ O ŽADATELI

Obálka C6, DL: 1 Kč

Obálka C5: 1,– Kč

Obálka C4: 2,– Kč

Obálka dodejka: C6 2 Kč

Obálka dodejka: C5 2,– Kč

Hodnota poštovného dle platného ceníku České Pošty.

  • VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ   100,– Kč za každou započatou ½ hodinu práce
  • CESTOVNÍ NÁHRADY

Dle zákona č. 262/2006Sb., Zákoníku práce, hlava III. O cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.

  • SPRÁVNÍ POPLATKY

Jestliže je požadován úkon podléhající zákonu č. 634/2004Sb., v platném znění, O správních poplatcích, účtuje se správní poplatek podle příslušné položky uvedeného zákona.

Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen uvedených v Sazebníku.