Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Obec Žlunice

Obecní úřad Žlunice, č.p. 138, PSČ 507 34

 

IČ: 00272451

 

 

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2015

 

 

Obecní úřad Žlunice vydává dle §18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím VÝROČNÍ ZPRÁVU o činnosti obecního úřadu Žlunice v oblasti poskytování informací za rok 2015

 

1 Počet podaných žádostí o informace

     V roce 2015nebyla podána na Obecním úřadu Žlunice žádná žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb..

 

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

     V roce 2015 nebylo podáno na Obecním úřadu Žlunice žádné odvolání

 

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu

     V roce 2015 soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí Obecního úřadu Žlunice.

 

4. Výsledky řízení a sankcí za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

     V roce 2015 nebylo vedeno žádné řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona.

 

5. Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.

     Vzhledem k výše uvedenému, nevydává Obecní úřad Žlunice žádné další informace k uplatňování zákona 106/1999 Sb..

 

 

 

Ve Žlunicích dne 19.2.2016

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  ing. Roman Horák

                                                                                     starosta obce