OBECNÍ HOSPŮDKA NA HŘIŠTI

středa 17-21 hod

pátek 17-20 hod

sobota 17-22 hod 

Nápojový líatek

interiérinteriér

 

 

Pošta Partner Žlunice

Žlunice 138, PSČ  507 34

tel. 491 421 999

Pošta Partner

 Běžná provozní doba

Pondělí    7-9.30 hod    13.30-15.30 hod

     Úterý     7-9.30 hod

    Středa    7-9.30 hod    13.30-15 hod

    Čtvrtek  7-9 hod    

    Pátek     7-9 hod   

 

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Dokumenty správy hřbitova ve Žlunicích                                                                                                                  

 

Řád veřejného pohřebiště - Žlunice

Žádost o vydání povolení správce pohřebištěke ke zřízení stavby(úpravy) hrobového zařízení

Povolení správce pohřebiště ke zřízení staveb (úprav)

Povolení k vjezdu do 3,5 t

---------------------------------------------------------------------------------------

Kontaktní osoba ve věci nájemních smluv a evidence hrobových míst

Denisa Mázorová, tel. 493 595 260  ( v době úředních hodin - pondělí 17.00-18.30 hod), obec.zlunice@tiscali.cz

Jiřina Řeháčková, tel. 737975336

 

Nové nájemní smlouvy na hrobová místa na období 2016 - 2026 budou vystavovány a rozesílány v průběhu prvního pololetí roku 2016.

 

 

Kontaktní osoba a osoba oprávněná k provádění výkopových prací, pohřbívání lidských ostatků do hrobů a hrobek, provádění exhumací, vyzvedávání a vydávání uložených uren ( dle Článku 4 písmene a až d Řádu veřejného pohřebiště)

Miroslav Marek, J. E. Purkyně 1595, Nový Bydžov, IČ 49341430, tel. 602 104 772

--------------------------------------------------------------------------------------

 

UPOZORNĚNÍ - ustanovení zák. č. 40/2009 - Trestní zákoník

§ 359

Hanobení lidských ostatků

(1) Kdo neoprávněně otevře hrob nebo hrobku nebo urnu s lidskými ostatky, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

(2) Stejně bude potrestán, kdo z pohřebiště svévolně odejme lidské ostatky nebo s lidskými ostatky nakládá v rozporu se zákonem.

(3) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2

a) jako člen organizované skupiny,

b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného majetkový prospěch, nebo

c) v úmyslu zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin.

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!§

Upozorňujeme nájemce hrobových míst na hřbitově ve Žlunicích, že je dle schváleného hřbitovního řádu zakázáno ukládání svíček, sklenic a ostatních předmětů za náhrobky!!!
článek 3, bod 9
9. Není dovoleno ukládat prázdné nádoby na květiny, petrolej, nářadí, hadry a další pomůcky za hroby, do uliček ani do doprovodné zeleně. V opačném případě je provozovatel pohřebiště oprávněn tato místa uklidit a s věcmi, jež se na těchto místech nacházejí naložit jako s odpadem.