Menu
Obec Žlunice
Žlunice
reflection

Hřbitov

Upozornění

Obec Žlunice - jako provozovatel pohřebiště upozorňuje všechny nájemce hrobových míst, že dle platného Řádu veřejného pohřebiště Žlunice (dále jen „řádu“) je pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti možné pouze se souhlasem správce pohřebiště – žádáme Vás tedy, aby v případě pohřbu, uložení urny atd. byl o tomto písemně vyrozuměn obecní úřad! Zde naleznete formulář žádosti o souhlas provozovatele pohřebiště. Žádost po vyplnění doručte na Obecní úřad Žlunice. 

Jakékoli práce či stavební úpravy hrobů je možné také provádět pouze se souhlasem správce pohřebiště – tj. jakékoli úpravy je nutné nejprve písemně oznámit Obecnímu úřadu Žlunice.

Děkujeme za pochopení


Dokumenty správy hřbitova ve Žlunicích


Kontaktní osoba ve věci nájemních smluv a evidence hrobových míst

  • Denisa Mázorová tel. 493 595 260 (v době úředních hodin - pondělí 17.00-18.00 hod)
  • obec.zlunice@tiscali.cz
  • Jiřina Řeháčková, tel. 493 595 260 (v době úředních hodin - pondělí 17.00-18.00 hod)
Kontaktní osoba a osoba oprávněná k provádění výkopových prací, pohřbívání lidských ostatků do hrobů a hrobek, provádění exhumací, vyzvedávání a vydávání uložených uren ( dle Článku 4 písmene a až d Řádu veřejného pohřebiště)

UPOZORNĚNÍ - ustanovení zák. č. 40/2009 - Trestní zákoník

§ 359 Hanobení lidských ostatků

(1) Kdo neoprávněně otevře hrob nebo hrobku nebo urnu s lidskými ostatky, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

(2) Stejně bude potrestán, kdo z pohřebiště svévolně odejme lidské ostatky nebo s lidskými ostatky nakládá v rozporu se zákonem.

(3) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2

a) jako člen organizované skupiny,

b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného majetkový prospěch, nebo

c) v úmyslu zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin.

Upozorňujeme nájemce hrobových míst na hřbitově ve Žlunicích, že je dle schváleného hřbitovního řádu zakázáno ukládání svíček, sklenic a ostatních předmětů za náhrobky!!!
článek 3, bod 9
9. Není dovoleno ukládat prázdné nádoby na květiny, petrolej, nářadí, hadry a další pomůcky za hroby, do uliček ani do doprovodné zeleně. V opačném případě je provozovatel pohřebiště oprávněn tato místa uklidit a s věcmi, jež se na těchto místech nacházejí naložit jako s odpadem.

Obec

Svoz odpadu

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29 30 1
2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
30 31 1 2

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Dotační akce

logo

Bezpečně do zaměstnání ...

Územní plán obce Žlunice byl spolufinancován z prostředků Ministerstava pro místní rozvoj.