Pošta Partner Žlunice

Žlunice 138, PSČ  507 34

tel. 491 421 999

Pošta Partner

Upravená otevírací doba provozovny 14.-30.7.2021

Pondělí    6.30-9.30 hod    13.00-15.00 hod

     Úterý     7-9.30 hod

    Středa    7-9.30 hod     

    Čtvrtek  7-9.30 hod    

    Pátek     7-9.30 hod   

Běžná provozní doba

Pondělí    7-9.30 hod    13.30-15.30 hod

     Úterý     7-9.30 hod

    Středa    7-9.30 hod    13.30-15 hod

    Čtvrtek  7-9 hod    

    Pátek     7-9 hod   

 

 

DOTAČNÍ AKCE

 

Bezpečně do zaměstnání, do školBezpečně do zaměstnání ...

logo

Územní plán obce Žlunice 
Územní plán byl spolufinancován z prostředků Ministerstava pro místní rozvoj.

OBECNÍ HOSPŮDKA NA HŘIŠTI

středa 17-21 hod

pátek 17-20 hod

sobota 17-22 hod 

Nápojový lístek 

interiérinteriér

 

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Hřbitov Žlunice

U P O Z O R N Ě N Í

Obec Žlunice - jako provozovatel pohřebiště upozorňuje všechny nájemce hrobových míst, že dle platného Řádu veřejného pohřebiště Žlunice (dále jen „řádu“) je pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti možné pouze se souhlasem správce pohřebiště – žádáme Vás tedy, aby v případě pohřbu, uložení urny atd. byl o tomto písemně vyrozuměn obecní úřad! Zde naleznete formulář žádosti o souhlas provozovatele pohřebiště. Žádost po vyplnění doručte na Obecní úřad Žlunice. 

 

Jakékoli práce či stavební úpravy hrobů je možné také provádět pouze se souhlasem správce pohřebiště – tj. jakékoli úpravy je nutné nejprve písemně oznámit Obecnímu úřadu Žlunice.

Děkujeme za pochopení

 

Dokumenty správy hřbitova ve Žlunicích                                                                                                                  

Řád veřejného pohřebiště - Žlunice  

Žádost o uložení na pohřebiště (28 kB) (549.91 kB)

Žádost o vydání povolení správce pohřebištěke ke zřízení stavby(úpravy) hrobového zařízení

Povolení správce pohřebiště ke zřízení staveb (úprav)

Povolení k vjezdu do 3,5 t

---------------------------------------------------------------------------------------

Kontaktní osoba ve věci nájemních smluv a evidence hrobových míst

Denisa Mázorová, tel. 493 595 260  ( v době úředních hodin - pondělí 17.00-18.30 hod), obec.zlunice@tiscali.cz

Jiřina Řeháčková, tel. 737975336

 

Kontaktní osoba a osoba oprávněná k provádění výkopových prací, pohřbívání lidských ostatků do hrobů a hrobek, provádění exhumací, vyzvedávání a vydávání uložených uren ( dle Článku 4 písmene a až d Řádu veřejného pohřebiště)

Miroslav Marek, J. E. Purkyně 1595, Nový Bydžov, IČ 49341430, tel. 602 104 772

 

Nabídka - Kamenictví Horák (1.45 MB)

--------------------------------------------------------------------------------------

 

UPOZORNĚNÍ - ustanovení zák. č. 40/2009 - Trestní zákoník

§ 359 Hanobení lidských ostatků

(1) Kdo neoprávněně otevře hrob nebo hrobku nebo urnu s lidskými ostatky, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

(2) Stejně bude potrestán, kdo z pohřebiště svévolně odejme lidské ostatky nebo s lidskými ostatky nakládá v rozporu se zákonem.

(3) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2

a) jako člen organizované skupiny,

b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného majetkový prospěch, nebo

c) v úmyslu zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin.

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Upozorňujeme nájemce hrobových míst na hřbitově ve Žlunicích, že je dle schváleného hřbitovního řádu zakázáno ukládání svíček, sklenic a ostatních předmětů za náhrobky!!!
článek 3, bod 9
9. Není dovoleno ukládat prázdné nádoby na květiny, petrolej, nářadí, hadry a další pomůcky za hroby, do uliček ani do doprovodné zeleně. V opačném případě je provozovatel pohřebiště oprávněn tato místa uklidit a s věcmi, jež se na těchto místech nacházejí naložit jako s odpadem.